cci ผลงานวิจัยรางวัลเหรียญทอง บริษัทดีท็อกซ์(ประเทศไทย)

บทความสุขภาพ

Detox(Thailand)

ที่อยู่ : 446 หมู่ 4 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
ชื่อ : ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร
ตำแหน่ง : ประธาน/เจ้าของ
ที่อยู่ : 446 หมู่4 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จัหวัดเชียงใหม่ 50230
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

ประวัติการทำงาน :

2543- ปัจจุบัน ประธานบริษัทดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด
2551-2555 ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท ยูแคนดู
2557- ปัจจุบัน ประธานบริษัทกรีนเฮิร์บส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
2559 ประธานบริษัท CHAMP OF CHAMP INNOVATION

ประวัติความเป็นมาของกิจการ (โดยสังเขป)

ปี 2542 – เริ่มต้นธุรกิจ ทำถุงดีท๊อกซ์ออกจำหน่ายเป็นรายแรกที่ผลิตในประเทศไทย
ปี 2547 – เริ่มต้นทำโรงงานเครื่องดื่มสมุนไพร โดยเช่าที่ตั้งเป็นโรงงาน
ปี 2557 – สร้างโรงงานที่บ้านน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ปี 2559 – โรงงานดีท๊อก(ประเทศไทย) เสร็จสมบูรณ์ 100%

บริษัทดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อพศ. 2542 ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ผลิตถุงดีท็อกซ์ ในประเทศไทยทดแทนการนำเข้าในสมัยนั้น ต่อมาบริษัทฯได้ขยายธุรกิจมาผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยผลิตในโรงงานขนาดเล็กที่บ้านเลขที่ 191 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และธุรกิจประสพความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จึงได้ขยายโรงงานมาที่ บ้านน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการก่อสร้างโรงงานภายใต้มาตรฐาน GMP (การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์) บริษัทฯ มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งชาวไทย และญี่ปุ่นระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน ปริญญาโทอีก 3 คน เน้นการทำวิจัยสมุนไพร และนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เช่นพม่า เวียดนาม เป็นต้น

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทฯมีความชำนาญทางด้านสมุนไพร มีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มากกว่า 500 เรื่อง มีผลงานลิขสิทธิ์ อีกกว่า 250 เรื่อง เน้นงานวิจัยทางด้านสมุนไพร แล้วนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยการสกัด และแยกสารสำคัญ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยเครื่องมือ Spectophotometer และ HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) มาตรวจวิเคราะห์ยืนยันยันสารสำคัญที่ใช้ และตรวจเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึงมีผลิตภัณฑ์อยู่ 3 รูปแบบคือ

1. เครื่องดื่มสมุนไพร
2. อาหารเสริมในรูป แคปซูล และ แกรนูล
3. เครื่องสำอาง

แรงบันดาลใจ ในการทำงานสมุนไพร

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพ ทำให้สมุนไพรไทยมีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของนักวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์เพื่อจะนำมาพัฒนาให้เป็นตำรับยารักษาโรคต่าง ๆได้มากมาย

เป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาสที่นักวิจัยเราขาดเอกภาพในการทำงานวิจัย และขาดการสนับสนุน ทำให้เราขาดโอกาสที่จะชูประเด็นความโดดเด่นของสมุนไพร หากเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีเขาชูประเด็นเรื่องโสมจนทุกคนที่ไปเกาหลีต้องคิดถึงโสม ทั้งที่สมุนไพรของไทยมีประสิทธิภาพทางยาเหนือกว่าโสมมากมาย เช่น ขมิ้นชัน……

มีงานวิจัยเรื่องขมิ้นชันมากกว่า 8,000 เรื่อง และทุกงานวิจัยยอมรับประสิทธิภาพของสารสำคัญ Curcuminoids ในขมิ้นชัน ที่ใช้รักษาโรคได้อย่างมากมาย เช่นฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ,ต้านเชื้อแบคทีเรียและรา, ต้านการอักเสบ, ต้านการเพิ่มจำนวนของเซลล์, ยับยั้งการเสื่อมของเซลและลดคอเลสเตอรอลในเลือดนอกจากนี้ยังพบว่าถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางยาในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไข้ข้อ, โรคภูมิแพ้, โรคลำไส้อักเสบ, โรคไต, โรคเอดส์, โรคสะเก็ดเงิน, โรคเบาหวาน, โรคปลอกประสาทอักเสบ(โรคเอ็มเอส) และโรคปอด(Zhou และคณะ, Curr. Drug Targets. 12, 2011) และจากผลการศึกษาทั้งในหลอดทดลอง, ในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิกในคน ได้แสดงถึงคุณสมบัติของเคอร์คูมินอยด์ในการรักษาโรคมะเร็ง (Anandและคณะ, Cancer Lett. 267, 2008)

แต่เมื่อนำมาใช้จริงกับผู้ป่วยกลับไม่เกิดผลตามต้องการ ทั้งนี้เป็นเพราะสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันละลายน้ำได้น้อยมากเพียง 0.0004 มก./มล. ที่ pH7.02 จึงทำให้สารดังกล่าวไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากนี้สารดังกล่าวนี้ยังมีความคงตัวที่ต่ำอีกด้วย จึงทำให้สาระสำคัญสลายตัวก่อนที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้

ทีมงานวิจัยบริษัทดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัดได้ใช้เวลา พัฒนามาตั้งแต่ปีพศ.2011 เพื่อทำให้สารเคอร์คูมินอยด์ ละลายน้ำได้ ในที่สุดบริษัทฯประสพความสำเร็จทำให้เกิดการละลายน้ำได้มากที่สุดในโลกคือละลายได้ถึง 6.4 มก./มล ซึ่งละลายได้มากกว่าสภาวะปรกติถึง 16,000 เท่า และเมื่อนำสารเคอร์คูมินอยด์ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ก็สามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็วเช่นโรคกระเพาะอาหาร ,โรคกรดไหลย้อน ,โรคข้อเข่าอักเสบ เป็นต้น

จากผลงานวิจัยในครั้งนี้บริษัทฯได้จดสิทธิบัตร (Patent) สิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อคศ. 2015 และเมื่อนำผลงานดังกล่าวไปร่วมประกวดแข่งขันผลงานทางด้านนวัตตกรรม ก็ประสพความสำเร็จทุกครั้งที่เข้าร่วมประกวดดังนี้

1. GOLDEN Awarded “The water soluble curcuminoids” 2015 International Invention and Invention Competition” Taiwan

2. Gold Medal Awarded “New Formulations of Curcuminoid for Antihyper Acid” 2015 International Invention Design Competition Hong Kong

3. Diploma Special Award “New Formulations of Curcuminoid for Antihyper Acid” 2015 International Invention Design Competition Hong Kong

4. Gold Medal Awarded “Water Soliuble Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis” 2016 XIX Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies “Archimedes”

5. Diploma Certificate “Water Soliuble Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis” 2016 XIX Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies “Archimedes” From Gata Science Club

6. Diploma Certificate “Water Soliuble Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis” XIX Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies “Archimedes” From Moscow Russia Fedration

7. Trophy Award “Water Soliuble Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis” XIX Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies “Archimedes” From Archimedes Russia

8. รางวัลเหรียญทอง จากงาน 2016 International Invention Innovation Competition in Canada, Ican Toronto international & Advance Skills

9. รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน Water Soluble Curcuminoids for Anti- Osetheoarthritis ในงาน Euroinvent 2017 Romania 2017

10.Special award ในงาน Euroinvent 2017 Romania จาก Poland

 

ใส่ความเห็น