เกี่ยวกับบริษัท

บทความสุขภาพ

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ

บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด มีอักษรย่อคือ CCI (champ of champ innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ก่อตั้งโดยยึดหลักบริษัทสีขาว ความถูกต้องเป็นธรรมต่อสมาชิก ตามหลักธรรมาภิบาล คำว่า แชมป์ ออฟ แชมป์ มีที่มาคือ รางวัลเหรียญทองที่เหนือรางวัลเหรียญทองอื่นๆ เนื่องจาก ในการแข่งขันการวิจัยที่ท่าน ดร.ณสพน ได้ชนะมานั้น เป็นการชนะในรูปแบบของการนำผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆที่ชนะเหรียญทอง ในการค้นคว้าวิจัยอื่นๆ มาประกวดเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว และท่าน ดร. ณสพน ก็สามารถเอาชนะในการประกวดนั้น จึงเป็นที่มาของคำว่า แชมป์ เหนือ แชมป์ หรือ แชมป์ ออฟ แชมป์ ในปัจจุบัน

ธรรม = คุณความดี ความถูกต้อง ความเป็นธรรม
อภิ = อย่างยิ่ง
บาล = ปกครอง บริหาร
ธรรมาภิบาล = บริหารด้วยคุณความดี ความถูกต้อง และความเป็นธรรม อย่างยิ่งนวัตกรรมสมุนไพร
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า Innovation Herb For Better Life พันธกิจ

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธาน บริษัทฯ

“…ผมภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทยและรู้สึกว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคนี้ ผืนแผ่นดินทองอันเปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่กล่าวกันว่า “แม้แต่ใบไม้ใบหญ้าก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้” ผมจึงทุ่มเทความรู้ความสามารถในชีวิตไปในงานวิจัยสมุนไพรเพื่อให้เป็นสุดยอดนวัตกรรม ทำผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้คนทั้งหลายที่ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองในราคาเป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มกำลัง รวมพลังบุคลากรในองค์กรทุกส่วนสร้างสรรค์ธุรกิจขายตรงของเราให้เป็นสีขาวมีธรรมาภิบาล บริหารจัดการงานด้วยความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จและความสุขของมวลสมาชิก ตลอดจนสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ทุก ๆ ชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

คุณกมล รัตนอุบลชัย รองประธาน บริษัทฯ

“…ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมอยู่ในแวดวงของการดูแลสุขภาพ ทำธุรกิจด้านดูแลสุขภาพ และติดตามความเคลื่อนไหว ตลอดจนแนวโน้มของการรักษาสุขภาพของผู้คนอยู่เสมอ ทุกวันนี้ โลกของการดูแลสุขภาพตนเองกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าไป ยารักษาโรคต่าง ๆ ที่เราเคยใช้ กำลังถูกตั้งข้อสงสัย สมุนไพรธรรมชาติที่ปราศจากพิษภัยกำลังเข้ามาแทนที่ ผมจึงหวังให้ทุกท่านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ CCI ช่วยกัน ส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนของคนไทย ของเอเชียในเวทีระดับโลกสามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูงเด่น อันเป็นนวัตกรรมสัมพันธ์ กับเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพดีแก่คนไทยและคนทั่วโลกได้ตลอดไป”

 

ความหมายของโลโก้บริษัท

โลโก้บริษัทเป็นรูปถ้วยรางวัลซึ่งหมายถึง รางวัลชนะเลิศที่ท่าน ดร. ณสพน ได้ชนะมา และประดับด้วย
ดาว 5 ดวงด้านบนถ้วยรางวัล หมายถึง 5 จุดแข็ง ของบริษัท ที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ 5 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่การัณตีด้วยเหรียญทองระดับโลก
2. เป็นบริษัทสีขาว ที่มุ่งเน้นความถูกต้องเป็นธรรมต่อสมาชิก
3. บริษัทมีทีมงานวิจัยที่เข้มแข็ง สามารถวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก โดยมี ดร.ณสพนเป็นผู้ันำการวิจัย
4. บริษัทมีโรงงานที่สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์เอง ไม่ถูกลอกเลียนแบบได้จากผู้อื่น
5. มีบริษัทจัดจำหน่ายเอง อย่างเป็นระบบที่มาของคำว่า แชมป์ ออฟ แชมป์

ลักษณะธุรกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้ความยุติธรรมเสมอภาคแก่สมาชิกเพื่อความสุข และความสำเร็จของสมาชิก ให้ความร่วมมือที่เหมาะสมแก่สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงานหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ

1 thought on “เกี่ยวกับบริษัท

  1. Pingback: buy viagra

ใส่ความเห็น